RODO

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Majewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Majewski- Recycling Maciej Majewski, Rumianek (62-080) ul. Południowa 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej (CEiDG), legitymujący się numerem NIP: 9721064236 oraz numerem REGON: 300280183.

2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych,

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

4. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@majewski-recycling.pl

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO,

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.